Sivusto info

Käyttöehdot
Rekisteriseloste
Evästeilmoitus

Käyttöehdot

12.11.2017

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN PALVELUN KÄYTTÖÄ.  KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT.

Palveluntarjoaja (Motivaatiomaanantai), tarjoaa yhteisön jäsenille joka koostuu vierailijoista ja motivaatiomaanantain bloggaajista (jäljempänä ”Käyttäjät”) pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa motivaatiomaanantai.fi (jäljempänä ”Sivusto”) olevaan sivustoon ja sivuston palveluun (jäljempänä ”Palvelut”) seuraavien käyttöehtojen ja käytäntöjen mukaisesti.

Käyttämällä Sivustoa ja Palveluita jässnet sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. Lopeta palvelun käyttäminen ja osallistuminen, jos et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin. Alaikäisen palvelun käyttäjän tulee varmistaa huoltajan suostumus Palvelun käyttöön ja että hänen huoltajansa on tietoinen näiden käyttöehtojen sisällöstä.

Palvelun kautta on mahdollista tarjota myös pääsy kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin. Tällaisiin kolmansien tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja niistä vastaa kyseinen ulkopuolinen kolmannen osapuolen palveluntarjoaja. Käyttäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota verkko-osoitteeseen sekä verkko-osoitteessa mahdollisesti oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin, jotta käyttäjä tietää ja ymmärtää onko kyseinen palvelu osa Motivaatiomaanantain tarjoamaa palvelua vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

1. PALVELUJEN SISÄLTÖ

Palvelut voivat sisältää muun muassa osallistumismahdollisuuden kyselyihin, kilpailuihin ja  Sivuston, sekä kolmansien osapuolten palvelujen ja tuotteiden kehitysohjelmiin. Palvelut voivat sisältää myös kolmansien osapuolien mainoksia ja muuta informaatiota. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien informaation oikeellisuudesta tai hienotunteisuudesta. Palveluntarjoaja saattaa oman harkintansa ja/tai päätöksen perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista.

2. PALVELUJEN KÄYTTÖ
a. Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon voi sisältyä Motivaatiomaanantai:n ja mahdollisten muiden, Palveluntarjoajan kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä mahdollisesti verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

Motivaatiomaanantailla ja kolmansien osapuolten palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun sisältöjä, palveluvalikoimaa, toimintaa ja saatavuutta. Palvelut voivat sisällöiltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan eri päätelaitteilla käytettyinä.

Motivaatiomaanantai voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Motivaatiomaanantai ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

b. Rekisteröityminen

Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä käyttäjäksi Palvelimelle ja Palveluihin. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa palvelun osia, jotka sallivat Palvelujen käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia toimintoja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tulee ilmoittaa ainakin sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteröityvä käyttäjä voi oman harkintasi mukaan ilmoittaa muita henkilöön liitettäviä tietoja (jäljempänä yhdessä ”Henkilötiedot”). Sinun tulee myös valita itsellesi salasana (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”). Olet vastuussa Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämistäsi Henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joita saatat kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, sitä ei saa paljastaa kolmannelle osapuolelle, eikä antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää salasanaasi. Palveluntarjoaja ei vastaa salasanojen tai Käyttäjätunnusten sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli salasanasi paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki salasanaasi käyttämällä tehdyt toimet katsotaan sinun tekemiksesi. Mikäli tulet tietoiseksi salasanasi tai Käyttäjätunnuksesi oikeudettomasta käytöstä tai mikäli salasanasi tai Käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on uhattuna, tulee sinun ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle ylläpitoon yhteys(a)motivaatiomaanantai.fi. Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksesi sen väärinkäytön estämiseksi. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja kiistää kaikenlaiset Käyttäjätunnuksen sulkemisesta aiheutuvat vastuut.

Sinun on oltava vähintään 15 vuotias käyttääksesi Palveluita. Kaikkien alaikäisten, millä tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 15 vuotta täyttäneitä, jotka soveltuvan lain mukaan ovat alaikäisiä tai vajaavaltaisia, tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttämistä.

c. Käyttäjätunnuksen poistaminen

Sinulla on oikeus tahtosi mukaan poistaa Käyttäjätunnuksesi. Poistaaksesi Käyttäjätunnuksesi sinun tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen yhteys(at)motivaatiomaanantai.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja kuittaa pyyntösi Käyttäjätunnuksen poistamisesta vastaanotetuksi.

3. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELIN

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Palveluntarjoaja suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Käyttäjänä sinä kannat riskin kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelimelta ja/tai Palveluista.

4. OSALLISTUMINEN PALVELUIHIN

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, tiedostoja, äänitiedostoja, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Motivaatiomaanantai:lle täyden oikeuden pysyvästi, veloituksettomasti käyttää tällaista sisältöä vapaasti kaikkeen tarkoitukseen.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Motivaatiomaanantai:lle oikeuden sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Olet henkilökohtaisesti vastuussa Palvelimen ja Palveluiden käytöstäsi sekä viesteistäsi ja tekemistäsi toimenpiteistä Palvelimella ja Palveluissa. Sanottu vastuu kattaa kaikki Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä Palvelimelle sitoudut puolustamaan Palveluntarjoajaa ja vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka saattaisivat johtua lähettämästäsi tiedosta tai sisällöstä. Jakamalla mitä tahansa sisältöä sitoudut vastaamaan Motivaatiomaanantai:n puolesta ja Motivaatiomaanantai:n niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Motivaatiomaanantaita kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappiloita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä.

5. IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelimen ja Palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi tekijänoikeuden tai yksinoikeussuojan alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

Erityisesti motivaatiomaanantain bloggaajille tarjottavat tiedot ja ohjeet pohjautuvat Motivaatiomaanantain luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Motivaatiomaanantain yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen, levittäminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Motivaatiomaanantai:lle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

6. VASTUUNRAJOITUS

Sinun ja Palveluntarjoajan välillä sovitaan täten nimenomaisesti, että käytät Palvelinta ja Palveluita, sisältäen mm. tiedon, sisällön tai muun materiaalin lataamisen Palvelimelta tai Palveluista, kokonaan omalla vastuullasi. Sinä yksin vastaat kaikesta tietokoneellesi tai ohjelmistollesi Palvelimelta tai Palveluista ladatusta materiaalista aiheutuneesta vahingosta.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat käytössäsi ilman pitkiä keskeytyksiä, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista. Palvelin ja Palvelut ovat saatavillasi sellaisenaan sellaisena kuin ne ovat. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palvelimelle ja Palveluihin, mukaan luettuna oikeuden sulkea Palvelin ja Palvelut miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä, Palvelin tai Palvelut tai mikään palvelimella esitetty tai saatavilla oleva tieto olisi paikkansapitävää tai muuten luotettavaa.

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen, jotka johtuvat Palvelimen tai Palvelujen käytöstä tai käytön estymisestä.

7. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään voimassa olevien tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikan mukaisesti.

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Motivaatiomaanantai voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan Motivaatiomaanantai:n yhteistyökumppanille ja Muille Palveluntarjoajille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta motivaatio.maanantai@gmail.com.

8. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta sinä sitoudut säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön ja noudattamaan ehtoja muutoksista huolimatta. Jatkamalla Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot.

9. LAINVALINTA JA OIKEUSPAIKKA

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Edellä sanotusta riippumatta nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla olevia sinuun soveltuvan lain nojalla pakottavia kuluttajan oikeuksia. Sinulla saattaa siis esimerkiksi olla oikeus saada näitä käyttöehtoja tai Palveluja koskeva erimielisyys ratkaistavaksi kotipaikkasi tuomioistuimessa.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Motivaatiomaanantai.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot

motivaatio.maanantai@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Motivaatiomaanantai.fi käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sivustovierailijoiden seurantaan, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,laskutukseen ja maksujen perintään, sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä Motivaatiomaanantai.fi:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen, sekä uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Motivaatiomaanantai.fi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän ylläpitäjiin kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Evästeet

Tietoa evästeistä

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Miten evästeitä käytetään?

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

  • Google Analytics

Näiden evästeiden hyväksyminen ei ole sivuston toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista. Voit poistaa tai torjua evästeet, mutta tällöin jotkin sivuston toiminnot eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

  • Google AdSense
  • Tällä sivustolla käytetään Google AdSense -verkkopalvelua, jonka avulla näytetään mainoksia sivuston vierailijoille. Lue lisää AdSense evästeistä.

Muut sivuston käyttämät evästeet liittyvät sivuston nopeuden ja toimivuuden optimointiin. Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin sivujen ylläpitäjän hallinnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Ohjeita evästeiden hallintaan ja poistamiseen eri selaimissa

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Motivaatiomaanantai.fi

Yhteyshenkilö:
motivaatio.maanantai@gmail.com

Rekisterin nimi:
Motivaatiomaanantai.fi käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Motivaatiomaanantai.fi julkaisujen, tiedotteiden tai markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse tai postitse julkaisujen tai markkinointiviestien tilaajille, omien ja kolmansien osapuolten tuotteiden ja palveluiden myyntiin sekä mainonnan kohdentamiseen.

Rekisterin tietosisältö:
Tallennettavia tietoja ovat käyttäjien yhteystiedot: nimi- ja nimimerkki, yhteystiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, some-profiilit, käyttäjän oma kuvaus sekä muut käyttäjän antamat tiedot. Nämä tiedot kerätään vain motivaatiobloggaajilta.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot saadaan käyttäjiltä. Käyttäjä voi poistua rekisteristä milloin tahansa ilmoittamalla siitä sivuston ylläpitäjälle. Tällöin myös mahdollinen käytössä oleva käyttäjän kirjautumis tunnus poistuu käytöstä: motivaatio.maanantai@gmail.com

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Käyttäjärekisterin tietoja käytetään ainoastaan motivaatiomaanantai.fi julkaisujen ja tiedotteiden lähettämiseen sekä myynti ja markkinointitarkoituksiin. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain sivuston ylläpito ja ne joiden tehtävät sitä edellyttävät.