Yhdessä oloa

Yhdessä oleminen ja tekeminen on mukavampaa kuin yksin ja asioiden jakaminen lisää hyvinvointia. Ihminen on luonteeltaan yhteisöllinen ja läheiset muodostavat oman tukiverkoston. Espanjassa perhe ja läheiset ovat tärkeintä, mikä näkyy kulttuurissa. Täällä on paljon juhlapyhiä, mitkä vietetään läheisten seurassa. Yhdessä olo ei aina ole itsestäänselvyys ja nykyajan kiireessä kärsivät myös ihmissuhteet. Yhdessä oloa korvataan erilaisilla viestintäsovelluksilla, mikä ei kuitenkaan korvaa aitoa yhdessä olemista.

Yhdessä olemisen ei aina tarvitse olla ihmeellistä, vaan toisen seurasta voi nauttia ihan jutellen. Yhdessä olemisen merkitys on valtava, sillä yksin on vaikeampi selviytyä arjen haasteista. Toisten ihmisten seura on myös piristävää ja saa hyvälle tuulelle. Yhdessä oloa ei pitäisi korvata kiireessäkään, vaan järjestää aikaa läheisille oman hyvinvoinnin nähden. Yhdessä löytää keinoja selvitä haasteista, jakaa päivän kuulumisia, kokea yhdessä asioita jne. Yhdessä oleminen on mukavaa ja sitä odottaa tapaavansa läheisiään. Nykyaikana korvataan liikaa yhdessä oloa somen eri kanavien kautta, mikä on keino ylläpitää yhteyttä muttei korvaa aitoa kohtaamista. Yhdessä olosta saa paljon enemmän irti kun pelkkien viestien välityksellä. Yhdessä olemalla on todella läsnä.

Espanjalaiset osaavat pitää huolta ihmissuhteista ja täällä vietetään paljon aikaa läheisten kanssa. Sairaita ja iäkkäitä hoidetaan kotona perheen parissa ja sairaalahoitoon joutuessa on itsestään selvää että omainen tulee mukaan saaden töistä vapaata. Itse tykkään paikallisesta tavasta huomioida läheiset ja muutenkin kiireettömästä elämäntyylistä. Täällä asiat hoidetaan kun keretään ja tauoista työn ohessa pidetään kiinni. Kahviakin nautitaan kuuman maidon kera rauhassa yhdessä läheisten kanssa. Yhdessä tekeminen on luonteenomaista ja kaveria autetaan hädässä. Myös tuntemattomille ollaan ystävällisiä ja tervehditään. Espanjalaiset ovat kovia puhumaan ja kaikkialla kulkiessa vilkas puheensorina käy korviin. Ihminen tarvitsee muita ihmisiä ja yhdessä olo on luontainen tila olla.