Erilaisuuden Rikkautta

Jokainen ihminen on yksilö ja erilaisten geeniperimän, kasvatuksen  ja yhteiskunnan vaikutuksen ansiosta olemme kaikki erilaisia. Lähtökohtaisesti meillä tulisi olla samat oikeudet jokaisella, mutta näin ei kuitenkaan ole maailmanlaajuisesti. Tasa-arvo ei toteudu kaikkialla ja myös maiden välisiä eroja usein kartetaan. Ihminen on taipuvainen hyväksymään vain tuttuja arvoja ja asenteita, jolloin uutta vierasta vältellään. Ennakkoluulot asuvat sisällämme ja niitä on vaikea muuttaa, koska ne ovat usein opittuja ajatusmalleja. On kuitenkin mahdollista nauttia erilaisuuden tuomasta rikkaudesta ja katsoa maailmaa avarasti.

Erilaisuus on rikkautta ja sitä esiintyy kaikkialla ympärillämme. Jokainen päiväkin on erilainen eikä mikään oikeastaan toistu täysin samalla tavalla. Kaukaa katsottuna kukat voivat näyttää samanlaisilta mutta lähemmin tarkasteltuna ne ovat jokainen erilaisia yksilöitä. Sama pätee ihmisiin. Eri kulttuureista tulevilla on aivan samat perustarpeet kuin meilläkin, vaikka itseilmaisu ja tavat ovat erilaisia. Miksi erilaisuutta varsinkin ihmisen välillä kartetaan? Pelottaako vieras ja tuntematon vai onko kyse omasta näkemyksestä?Asenne ja ennakkoluulot ovat opittuja käyttäytymismalleja, joista voi opetella myös pois. Antamalla erilaisuudelle mahdollisuuden, voi rikastuttaa omaa maailmaa. Ihminen luo itselleen läheisistä tukiverkoston ja harvoin päästää ulkopuolisia omalle reviirilleen. Kuitenkin ihminen tarvitsee toista ihmistä, niin miksi silloin toisia ihmisiä kohdellaan kuin ilmaa heidän ollessa erilaisia? Sama heijastuu takaisinpäin, kun toista kohtelee tylysti niin saa tylyä kohtelua takaisin. Viha ja syrjintä ovat loputon kierre ellei päästä yhteisymmärrykseen.

Harva jaksaa koittaa ymmärtää erilaisuutta ihmisten välillä jos on kyse eri kulttuureista. Heijastamme itseämme muista ja usein hakeudumme samankaltaisten luo. Otamme vaikutteita muista maista mutta ihmisten suhteeseen olemme epäluuloisia. Hyväksymme, että kaveri toimii toisin kuin itse toimisimme mutta emme voi hyväksyä jonkin kansan toimivan eritavalla kuin me. Olisiko aika laajentaa näkemystä ja yrittää nähdä erilaisuudessa hyviäkin puolia. Kaikilla ihmisillä on samat toiminnot ja tarpeet, jokainen toteuttaa itseään eri tavoin. Erilaisuus tekee maailmasta värikkäämmän ja inhimillisemmän. Ei olla toistemme kopioita ja voimme ihailla toisissa niitä puolia mitä itsellä on vielä kehitettävänä. Erilaisuus on mielekästä ja tekee elämästä elämää meidän kokoajan kehittyessä.